Koordinované řízení

Czech Republic: Dočkají se stavebníci zjednodušení povolování staveb a jejich realizace?

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo velkou novelu stavebního zákona. Cílem této novely by mělo být především zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Novela stavebního zákona by tak měla mimo jiné zavést i tzv. koordinované řízení.

Koordinované řízení by mělo sloučit územní a stavební řízení do jednoho povolovacího řízení, jehož výsledkem by bylo vydání jednoho koordinovaného povolení. Toto řízení by tak mělo nahradit stávající společné územní a stavební řízení, které však lze vést pouze pro některé stavby, a rozšířit jeho použitelnost na většinu staveb. Novela stavebního zákona by měla zachovat i stávající právní úpravu samostatného územního řízení a stavebního řízení. Bude záležet na investorovi, zda požádá o vydání koordinovaného povolení či samostatného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

U stavebních záměrů podléhajících procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) by mělo dojít k integraci procesu EIA do koordinovaného řízení. Závazné stanovisko EIA by pak mělo být součástí koordinovaného povolení. Plánováno je i opětovné začlenění procesu EIA do samostatného územního řízení.

V současné době návrh novely stavebního zákona projednává Legislativní rada vlády. Novela stavebního zákona tak má před sebou ještě dlouhý proces ke svému přijetí, v jehož rámci může doznat značných změn.

Zdroj: http://www.mmr.cz/

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat