Konec podání přiznání k DPH datovou schránkou?

Czech Republic: Ministerstvo financí přichází s návrhem novely, která by ukončila možnost zasílat přiznání k DPH datovou schránkou

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jednou ze zavedených změn je zrušení možnosti zasílat veškerá podání k DPH datovou schránkou. Datová schránka je zřízena Ministerstvem vnitra všem právnickým osobám a tyto mají ze zákona možnost provádět úkony vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky. Podání k DPH by bylo tudíž po účinnosti zmíněné novely výjimkou.

Proti této novele, respektive proti ukončení možnosti zasílat přiznání k DPH datovou schránkou, se vyhradila Hospodářská komora i Komora daňových poradců a nesouhlasí s ní např. ani Svaz průmyslu a dopravy ČR. Proti návrhu novely se staví dokonce i Ministerstvo vnitra, které je zřizovatelem datových schránek. V důvodové zprávě Ministerstvo financí svůj návrh odůvodňuje malým objemem propustných dat o velikosti 10 MB, nižší ochranou zasílaných dat a snížením administrativní zátěže na straně daňových subjektů a správce daně.

Nízkou kapacitu datových schránek, však zpochybnilo Ministerstvo vnitra a Česká pošta, jakožto správce služby. Velikost datové schránky je totiž jen otázkou nastavení limitu, a ten může být až 50 MB. Rovněž ostatní argumenty uvedené v důvodové zprávě jako jsou ochrana a snížení administrativní zátěže na straně daňových subjektů, jsou dle odborníků diskutabilní.

Bude-li novela přijata, bude od 1. ledna 2016 přiznání k DPH možno zasílat pouze skrze daňový portál Finanční správy. Ten je schopen rozpoznat tzv. nepropustné chyby a zabránit tak podání, a tudíž chybné podání nebude dle názoru Ministerstva financí následně předmětem výzvy správce daně. Pro osoby povinné k DPH to pak znamená, že bude nutné si pořídit elektronický podpis, kterým je potřeba opatřit podání činěná přes portál Finanční správy.

Zdroj: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb č.j. MF-16086/2015/32-8 včetně důvodové zprávy; vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat