Konec podání přiznání k DPH datovou schránkou (II)?

Czech Republic: Ministerstvo financí ustoupilo od zrušení možnosti zasílat přiznání k DPH datovou schránkou

V květnu tohoto roku jsme Vás informovali, že Ministerstvo financí přichází s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. V rámci tohoto návrhu mělo mimo jiné dojít ke zrušení možnosti zasílat veškerá podání k DPH datovou schránkou. Ministerstvo nakonec od této změny ustoupilo na základě nesouhlasu většiny účastníků připomínkového řízení včetně Komory daňových poradců; klíčovým argumentem bylo zvýšení zátěžě na straně podnikatelů. Ministerstvo si však do návrhu zákona prosadilo, že podání, které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné, tj. jako by vůbec nebylo podáno. Riziku případné neúčinnosti podání by dle ministerstva mělo zamezit zasílání veškerých podání skrze daňový portál finanční správy, tzv. EPO, skrze které není možné učinit podání v nesprávném formátu a struktuře, a které upozorní zároveň na případné chyby.

Zdroj: Sněmovní tisk 514/0, část č. 1/6 Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat