Koncerny – nové možnosti i povinnosti

Czech Republic: Od 1. ledna 2014 došlo k zásadní změně v regulaci podnikatelských seskupení (koncernů)

 

Česká republika se dlouhodobě pokouší regulovat vztahy uvnitř podnikatelských seskupení (koncernů). Dosud úprava vycházela z německého vzoru (značně zjednodušeného) a bylo rozlišováno mezi smluvním a faktickým koncernem. Nová úprava takové rozlišení opouští a přichází se zcela novou koncepcí.

 

Česká úprava i nadále respektuje ekonomickou realitu a vychází z existence koncernů jakožto podnikatelských seskupení, které jsou centrálně řízeny. Výslovně je zakotveno oprávnění řídící osoby udělovat pokyny řízené osobě. Nově je požadováno, aby existence koncernu byla uveřejněna na internetových stránkách všech jeho členů (tj. řídící osoby i řízených osob). Pokud takové prohlášení chybí, má to zásadní dopad na vyrovnání újmy způsobené některé z koncernových společností.

 

Podle obecného pravidla je totiž každý, kdo rozhodujícím způsobem ovlivní chování společnosti a takové společnosti v důsledku ovlivnění vznikne újma, povinen k její náhradě. Pro koncernové společnosti ovšem platí výjimka. Pokud totiž taková újma vznikla v zájmu osoby, která je součástí koncernu, a tato újma byla (nebo bude) vyrovnána v rámci koncernu, nevzniká povinnost újmu hradit. Předpokladem ovšem je, že existence koncernu byla uveřejněna na internetových stránkách jeho členů.

 

Pro úplnost je třeba uvést, že i nadále vzniká řízeným osobám povinnost do 3 měsíců od skončení účetního období vypracovat zprávu o vztazích v rámci koncernu. Její součástí je i informace o tom, zda (a jakým způsobem) bude vyrovnána způsobená újma.

 

Zdroj: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 

Kontaktní osoba:

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., advokát

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat