FATCA v České republice

Czech Republic: Dohoda mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku

V srpnu 2014 došlo k podepsání Dohody FATCA mezi Českou republikou a USA. Americký zákon FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) platný od roku 2010 si klade za cíl mapování příjmů amerických osob v zahraničí, boj proti daňovým únikům a zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku. V návaznosti na tuto dohodu byl v ČR přijat zákon č. 330/2014, o výměně informací o finančních účtech s USA pro účely správy daní. Zákon ukládá finančním institucím povinnost: prověřit účty specifikovaných amerických osob; vyhledávání ve stávajících evidencích; či uchování vyhledaných údajů pro mezinárodní výměny informací o účtech pro účely správy daní. Konkrétní zjištěné údaje stanovené zákonem č. 330/2014 a další údaje stanovené mezinárodní smlouvou musí tuzemské finanční instituce sdělit Specializovanému finančnímu úřadu. ČR je povinna informace USA předat každoročně do konce září. Výměna informací prostřednictvím daňové správy má probíhat recipročně o rezidentech obou smluvních států.

ČR má v současnosti s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku.

Vzhledem k širšímu rozsahu požadovaných informací podle FATCA bylo však nutné přijmout zvláštní zákonnou úpravu. Pokud by tak ČR neučinila, čelily by tuzemské finanční instituce 30% srážkové dani uvalené USA na platby pocházející ze zdrojů v USA, čímž by fakticky došlo ke znemožnění investování v USA a dále k vyloučení z mezinárodního kapitálového trhu.

Zdroj: Zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní a důvodová zpráva k zákonu č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat