Elektronické daňové příznání

Czech Republic: Povinnost podávat daňové přiznání k DPH elektronicky platí pro právnické osoby a vybrané fyzické osoby již od 1. ledna 2014

V České republice je čím dál více vyžadováno, aby podnikatelé komunikovali se státní správou elektronicky. Tento trend bude pokračovat i v roce 2015.

Již od 1. ledna 2014 zavedla novela zákona o DPH povinnou elektronickou formu podání daňového přiznání k DPH, hlášení a příloh. V současné době se povinnost týká všech plátců právnických osob a takových fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 6 mil. Kč.

 

K dalšímu rozšíření povinnosti posílat elektronické daňové přiznání dojde od 1. ledna 2015. Novela daňového řádu rozšíří okruh osob, které mají povinnost vlastnit datovou schránku. S ohledem na skutečnost, že mělo dojít i k povinné elektronické komunikaci s Českou správou soicálního zabezpečení (ČSSZ), byla by datová schránka povinná pro všechny daňové subjekty. Přitom má platit pravidlo, že pokud bude daňový subjekt vlastnit datovou schránku, pak bude muset posílat podání vůči správci daně elektronicky.

 

Nicméně ČSSZ vydala prohlášení, ve kterém informuje, že je i nadále připravena přijímat tiskopisy v papírové podobě, protože drobní živnostníci na elektronickou komunikaci nejsou plně připraveni. Z tohoto důvodu těmto osobám nevznikne povinnost vlastnit datovou schránku (ledaže by jim vyvstala z jiného důvodu).

 

Pro úplnost uvádíme, že již nyní lze pomocí elektronické komunikace zasílat ČSSZ vybrané formuláře ve formátu xml. Pro registraci k e-podání na ČSSZ je nutné vyplnit „Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-Podáním ČSSZ“ (#http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/1661A5FD-3B52-44E5-A410-833BF74F19FF/0/four_oznameniopoverenikepodani.pdf). Podrobný popis elektronické komunikace s ČSSZ je k nahlédnutí na jejich internetové stránce (#http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/zakladni-informace.htm).

 

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat