Do Česka přichází nová úprava veřejných zakázek

Czech Republic: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší zadavateli větší volnost při zadávání a dodavatelům uvolnění upjatého formalismu.

Dne 1. října 2016 nabyde účinnosti dlouho připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek, který do českého právního řádu transponuje evropské zadávací směrnice.

Se zákonem přichází určité uvolnění dosavadního (leckdy) přepjatého formalismu. Zadavatel nebude do budoucna tolik svázán při posuzování kvalifikace uchazečů nebo při zadávání víceprací. Zároveň se rozšiřuje okruh důvodů, pro které je zadavatel oprávněn vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel tak bude oprávněn flexibilněji reagovat na průběh zadávacího řízení a rozhodovat nejen na základě předložené nabídkové dokumentace, ale také na základě své širší znalosti jednotlivých uchazečů.

Nová úprava zahrnuje řadu menších či větších změn, základní struktura zadávacího řízení však zůstává nezměněna. Dosavadní zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek tak bude možné uplatnit také za účinnosti nové právní úpravy.

Mezi nejvýznamnější změny patří následující:

Zadavatel bude oprávněn požadovat doplnění nabídkové dokumentace o „údaje, doklady vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení“.

Případné formální nedostatky při přípravě nabídkové dokumentace tak nemusí jako doposud vést k „automatickému“ vyloučení ze zadávacího řízení, což lze považovat za významný posun dopředu. S uvolněním pravidel však přichází také větší možnost zneužití ve prospěch vybraných uchazečů.

Zadavatel bude oprávněn rozšířit předmět plnění smlouvy o veřejné zakázce o 10 % z hodnoty původní zakázky (15 % u stavebních prací), aniž by v této souvislosti vedl zadávací řízení (tzv. vícepráce). Doposud vyžadovalo každé (i nepatrné) rozšíření předmětu veřejné zakázky provedené formálního zadávacího řízení (nejčastěji jednacího řízení bez uveřejnění).

Původní veřejnou zakázku pak půjde rozšířit až o 50 %, pokud budou splněny zákonem definované podmínky. Zadavatel tak bude moct při plnění předmětu veřejné zakázky flexibilněji reagovat na nečekané překážky, což představuje zejména v oblasti stavebních zakázek vítanou změnu.

Pouze praxe však ukáže, zda nový přístup povede k „lepšímu“ zadávání a vyšší kvalitě za rozumnou cenu, nebo větší manipulaci v neprospěch rovné veřejné soutěže.

Zdroj:zákon číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat