Diskriminace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

Czech Republic: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se vyjádřil k opakovanému vyzvání stejného okruhu zájemců

Dne 12.09.2014 vydal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jakožto odvolací orgán rozhodnutí (viz R406/2013), kterým potvrdil předcházející rozhodnutí první instance ÚOHS (viz S307/2013), a zdůraznil tak, že ani elektronizace zadávacího řízení nebo úplné a včasné uveřejnění a zpřístupnění zadávací dokumentace nemohou odůvodnit porušení ustanovení § 38 odst. 3 (dříve odst. 4) zákona o veřejných zakázkách, které zadavatelům zjednodušeného podlimitního řízení zakazuje opakovaně vyzývat stejný okruh zájemců o veřejnou zakázku. Příslušné ustanovení sice v odůvodněných případech umožňuje vyzývat i opakovaně stejný okruh zájemců (odůvodňuje-li to například předmět veřejné zakázky), bez řádného důvodu se však jedná o porušení zákona o veřejných zakázkách, které je dle předsedy ÚOHS způsobilé ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. Vyzvaní zájemci mají totiž oproti ostatním zájemcům výhodu v tom, že se o zahájení příslušného zadávacího řízení vždy dozví a současně je jim poskytnuta zadávací dokumentace, aniž by museli sami cokoliv vyhledávat. Ostatní zájemci se bez aktivního monitoringu zveřejněných výzev o zjednodušeném podlimitním řízení zadavatele nedozví, což lze považovat nejen za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, ale také za porušení zásady transparentnosti a zákazu diskriminace ve smyslu ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

Zdroj: ÚOHS-R406/2013/VZ-19255/2014/310/PMo

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat