Daňový režim likvidačního zůstatku v nepeněžní formě

Czech Republic: Podléhá likvidační zůstatek ve formě nemovitosti dani z nabytí nemovitých věcí?

Zatímto z hlediska právního rozhodnutí o tom, že likvidační zůstatek bude společníkům vyplacen v nepeněžní formě, nezpůsobí likvidátorovi větší problémy, z hlediska daňového je to jinak. Nemalé výkladové problémy vznikají zejména v případě, pokud je součástí likvidačního zůstatku nemovitost. Mezi odbornou veřejností totiž nepanuje shoda o tom, zda v případě, že likvidační zůstatek má nepeněžitou formu nemovitosti, bude jeho nabytí společníkem podléhat dani z nabytí nemovitých věcí či nikoli. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je totiž úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci a je sporné, zda v případě nabytí likvidačního zůstatku se o takové úplatné nabytí jedná či nikoli. Na rozdíl od vkladu nemovitosti do společnosti, kdy za tento vklad společník obdrží podíl, v případě likvidačního zůstatku společnost od společníka žádné protiplnění nedostává. Právo na likvidační zůstatek je součástí práv společníka z titulu vlastnictví podílu na společnosti.

V nedávné době se touto problematikou zabýval koordinační výbor Komory daňových poradců ČR. V rámci těchto koordinačních výborů se Komora daňových poradců ČR snaží zaujímat společná stanoviska s Ministerstvem financí ČR ke sporným či nejasným otázkám. Bohužel v této otázce nedošlo ke shodě a na rozdíl od zástupců daňových poradců Ministerstvo financí ČR trvá na stanovisku, že v případě nabytí likvidačního zůstatku formou nemovitosti se jedná o úplatné nabytí nemovité věci, které podléhá dani z nabytí nemovitých věcí, přičemž poplatníkem je v daném případě nabyvatel nemovitosti. Z uvedeného důvodu je třeba v případě vyplácení likvidačního zůstatku vždy dobře zkoumat daňové dopady, zejména v případě, kdy má mít formu nemovitosti.

Zdroj: https://www.kdpcr.cz/

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat