Daň z převodu nemovitostí po 1.1.2014

Czech Republic: S účinností od 1. 1. 2014 dojde k významným změnám v oblasti dani z nemovitostí, neboť zákon o dani z převodu nemovitostí nahradí zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb.).

I podle nové úpravy je poplatníkem daně v případě koupě nebo směny nemovitých věcí převodce, nabyvatel zůstává ručitelem. Je však možné se při koupi nebo směně dohodnout, že poplatníkem bude nabyvatel. V ostatních případech (např. vklady, vydražení) je poplatníkem nabyvatel.

Předmětem daně je i nadále úplatný převod nemovitých věcí, navíc do předmětu daně spadá převod práva stavby a zajišťovací převod práva. Jako tomu bylo doposud, daň nebude uplatňována při přeměnách, a to z důvodu zachování jejich daňové neutrality.

Dále se mění rozsah osvobození. Zůstává osvobozeno nabytí nových staveb a nově se má osvobození vztahovat na nabytí nemovitých věcí na základě finančního leasingu. Osvobozeny již nebudou vklady do základního kapitálu.

Nová úprava rovněž mění princip stanovení základu daně. Pro stanovení základu daně některých převodů (odhaduje se až 80 % převodů) nebude třeba vyhotovovat znalecký posudek. Základ daně totiž bude stanoven na základě porovnání ceny sjednané s tzv. srovnávací daňovou hodnotou – rozhodná bude vyšší částka. Srovnávací daňová hodnota se stanoví jako 75 % ze směrné hodnoty. Výpočet směrné hodnoty by měl být upraven prováděcí vyhláškou a bude vycházet z cen nemovitostí v místě a čase obvyklých. Zohledněny by měly být druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovitých věcí. Počítá se přitom s tím, že na internetových stránkách bude zveřejněna kalkulačka, která by měla po zadání vstupních údajů tuto hodnotu vygenerovat. Lze předpokládat, že srovnávací daňová hodnota bude zpravidla nižší než kupní cena.
V případech, kdy se daň stanoví pomocí směrné hodnoty, platí poplatník daňovou povinnost formou zálohy, a to ve výši 4 % sjednané ceny. Případný doplatek by poplatník hradil na základě platebního výměru s náhradní lhůtou splatnosti.

Další novinkou je zjednodušení dokládání příloh k daňovému přiznání. Nově bude jako příloha postačovat prostá kopie (nikoliv ověřená jako doposud). Lhůta pro podání přiznání se nemění.

Ing. Radka Šlancarová, daňová poradkyně

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat