Čeští emigranti a jejich potomci mohou snadno získat české občanství

Ať už chtějí uniknout dopadům Brexitu, odejít z USA kvůli Trumpovi nebo pracovat v EU, čeští emigranti žijící v zahraničí i jejich potomci mohou nyní snadno získat český pas, a tímto občanství EU.

V září 2019 došlo poměrně v tichosti k liberalizaci českého zákona o státním občanství ve prospěch emigrantů 20. století. Ve výsledku to může pomoci mnoha lidem, na které dopadl brexit, nebo kteří budou chtít brzy emigrovat ze Spojených států kvůli hrozícímu Trumpovu znovuzvolení (k situaci v Německu a v Rakousku viz tento článek).

Česká republika

V článku „Plánované zpřísnění českého zákona o státním občanství – cizinci musejí častěji prokazovat, že mají čistý trestní rejstřík“ (k tomuto zpřísnění dosud nedošlo) jsme v dubnu 2020 okrajově poukázali na to, že od září 2019 mohou nejen sami emigranti, ale i jejich přímí potomci, na základě prohlášení (znovu) získat české státní občanství. A to bez jakékoli lhůty nebo dalších podmínek. Mezi českým a československým občanstvím přitom není v tomto případě žádný rozdíl. Znamená to, že prakticky všichni emigranti a jejich potomci mohou požádat o český pas. Dvojí státní občanství je přitom tolerováno. Vyloučeny jsou však tři skupiny: všichni, kteří státní občanství pozbyli na základě dekretu prezidenta Dr. Edvarda Beneše číslo 33/1945 ze dne 2. srpna 1945, tzn. všichni sudetští Němci a českoslovenští Maďaři, tzn., že je zde opětovně použit Benešův dekret; dále obyvatelé Zakarpatské Ukrajiny, která byla v roce 1945 jako celek odstoupena Sovětskému Svazu; a všichni, kteří se v současné době stali slovenskými občany. Sudetští Němci, Maďaři, Ukrajinci a jejich potomci jsou ze získání českého státního občanství jednoznačně vyloučeni. V praxi je proto relevantní pouze vyloučení třetí skupiny, totiž Slováků, neboť všichni žadatelé musejí prokázat, že nejsou slovenskými občany. Možné to je na základě žádosti podané u slovenského velvyslanectví nebo u Okresnýho úradu v Bratislavě. Slovenské úřady na to se však jen pomalu připravují.

Nové perspektivy pro zájemce ve Velké Británii a v USA

Celkově dává smysl, že čeští nebo českoslovenští emigranti a jejich potomci, nyní občané Velké Británie a Spojených států, kteří chtějí získat pas členské země Evropské unie z politických či z praktických důvodů (Brexit, Trump, práce v EU), procházejí své rodokmeny a hledají staré doklady (rodné a oddací listy, hlavně originály s apostilou a ověřeným překladem). Jejich úředně ověřený překlad do češtiny je totiž důležitý v České republice, slovenským úřadům stačí i doklady nebo překlady v češtině. Pas členské země EU, ať již český, rakouský nebo německý, znamená pro držitele více práv a jistoty než povolení k pobytu v EU.

Zdroje:
Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), zák. č. 186/2013 Sb.
Novela zákona o státním občanství, zákon č. 207/2019 Sb.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat