Aféra „Dieselgate“ – Spolkový soudní dvůr nařídil automobilce Volkswagen náhradu škody

Poškození zákazníci mohou počítat s odškodněním od VW ve výši několika tisíc euro.

Spolkový soudní dvůr ve svém zásadním rozsudku z 25.05.2020 konstatoval, že Volkswagen úmyslně a v rozporu s dobrými mravy klamal své zákazníky uvedením na trh nezákonného zařízení manipulujícího s emisemi výfukových plynů. Soudci nejvyšší instance v civilním řízení tak potvrdili rozsudek Vrchního zemského soudu v Koblenci, který jednomu ze zákazníků přiznal právo na náhradu škody.

Dle soudců vznikla žalobci škoda v důsledku chování automobilky VW v rozporu s dobrými mravy, tedy uvedením na trh vozidla s nezákonným zařízením, manipulujícím s emisemi výfukových plynů. Škoda spočívá v uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo vadné vozidlo, kterou by však zákazník neuzavřel, pokud by věděl o nezákonném zařízení manipulujícím s emisemi výfukových plynů. Kupní smlouva byla pro kupujícího nevýhodná, neboť z jeho pohledu ex ante záviselo na náhodě, zda vada, která nebyla v době pořízení známa, bude odhalena a použitelnost vozidla bude, např. v důsledku nařízení jeho vyřazení z provozu, omezena. Dle názoru Spolkového soudního dvora nezáleží na tom, zda vozidlo bylo zakoupeno jako nové nebo jako ojeté.

Spolkový soudní dvůr se svým rozsudkem jednoznačně staví na stranu spotřebitele, zdůrazňuje však také, že v rámci kompenzace má být zohledněno i užívání vozidla zákazníkem.

Skandál kolem nezákonného zařízení manipulujícího s emisemi se rozhořel na podzim roku 2015. V té době vyšlo najevo, že emise oxidu dusíku u určitého typu motoru byly při běžném provozu vyšší než při měření emisí. Důvodem byl software, který pouze při měření emisí plně aktivoval čištění výfukových plynů. Automobilka použití tohoto softwaru přiznala.

Rozsudek již nemá žádný účinek na narovnání sjednané v rámci vzorové žaloby na určení. Po vynesení rozsudku Volkswagen oznámil, že zbývajícím žalobcům nabídne jednorázové platby.

Rozsudek Spolkového soudního dvora nemá bezprostřední právní účinky na soudní řízení, která probíhají mimo Německo. Nelze však vyloučit, že se např. i české soudy ve srovnatelných případech budou řídit rozsudkem Spolkového soudního dvora.

Zdroj:
Rozsudek Spolkového soudního dvora z 25.05.2020, č.j. VI ZR 252/19
https://www.bundesgerichs-hof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020063.html

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat