Na koho nejvíce dopadne vládní úsporný balíček ?

Vláda představila soubor plánovaných opatření, který má v příštím roce snížit schodek státního rozpočtu. Vybrané zamýšlené změny v daních shrnujeme níže.

Daň z příjmů fyzických osob

– Vyšší sazba daně ve výši 23 % u měsíčních příjmů zaměstnanců přesahujících trojnásobek průměrné mzdy (nyní cca 121 tis. Kč) oproti dnešní hranici ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy (nyní cca 161 tis. Kč).
– Snížení roční hranice pro vyšší sazbu daně z příjmů fyzických osob z dnešního 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.
– Zrušení slevy na dani na studenta.
– Zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům.
– Omezení slevy na dani na manželku/manžela. Nově navrhováno pouze u péče o dítě do tří let věku.
– Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech – zůstává současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 tisíc Kč za zdaňovací období, současně se nově stanoví hranice osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky / 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 milionů Kč na poplatníka).
– Zrušení školkovného.

Daň z příjmů právnických osob

– Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19 % na 21%.
– Omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.
– Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.

DPH

– Snížení počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 % . Sjednocením snížených sazeb DPH se fakticky snižuje DPH u řady zboží a služeb jako jsou třeba potraviny bez nápojů, léky, stavební práce.
– U knih vláda navrhuje aplikovat nulovou sazbu DPH.
– Základní sazbě by měly naopak nově podléhat služby jako jsou přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, úklidové práce, kadeřnické služby apod.

Daň z nemovitých věcí

– Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek.
– Zavedení automatického valorizačního mechanismu takzvaným inflačním koeficientem.

 
Zdroj:
– Ozdravný balíček 2024/2025
– Článek na stránkách Ministerstva financí ČR

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat