Lhůta žádostí o vrácení DPH pro osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, končí 30. 6. 2022

Pokud máte v rámci své skupiny zahraniční společnosti neusazené v EU, jež by si mohly požádat o vrácení české DPH, pak upozorňujeme na lhůtu pro podání žádosti o vrácení tuzemské DPH za rok 2021 pro osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU. Žádost lze podat nejpozději do 30. června 2022. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení DPH zaniká.

Nárok na vrácení daně uplatňuje žadatel (zahraniční osoba) podáním žádosti za rok 2021 v českém jazyce Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu s tím, že žádost nelze podat elektronicky. Žádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se týká předchozího kalendářního roku. Nárok na vrácené DPH může být zahraniční osobou uplatněn u zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může být plátcem uplatněn nárok na odpočet daně. Daň se tedy nevrací zejména u plnění souvisejících s osobní spotřebou, pracovními cestami a náklady na reprezentaci.

Daň se vrací na principu vzájemnosti. To znamená, že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, by v případě zaplacení tamní DPH tuto daň na žádost vrátil českému plátci.

Pro úplnost doplňujeme, že žádost pro vrácení tuzemské DPH za rok 2021 u osob registrovaných k dani v jiném členském státě je potřeba podat nejpozději do 30. září 2022.

 

Zdroj:
Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat