Aktuální podmínky pobytu a zaměstnávání občanů z Ukrajiny

Členským státům Evropské unie, vč. České republiky, se podařilo bleskově reagovat na situaci na Ukrajině a vytvořily podmínky pro integraci ukrajinských občanů do pracovního a vzdělávacího života.

V rámci jen jednoho měsíce po vypuknutí války na Ukrajině se členským státům Evropské unie podařilo bleskově reagovat na tuto situaci a vytvořit podmínky pro integraci ukrajinských občanů do pracovního a vzdělávacího života. V této souvislosti vyhlásila Rada ministrů EU tzv. „Prováděcí rozhodnutí Rady 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana. Česká republika toto rozhodnutí implementovalo do dvou nových zákonů: č. 65/2022, týkající se postavení cizinců přicházejících z Ukrajiny a č. 66/2022 Sb., upravující otázky sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Zákony nabyly účinnosti v pondělí 21. března 2022, platí prozatím do 31. března 2023 a výrazně se liší od úpravy Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytech cizinců, na jehož základě se vydávala víza za účelem strpění pobytu.

Víza a pobyt

Počínaje od úterý 22.03.2022 bude ukrajinským občanům a jejich rodinným příslušníkům s trvalým pobytem v Ukrajině vydáváno nově zavedené vízum za účelem dočasné ochrany. Na rozdíl od úpravy podle Zákona o pobytu cizinců je vycestování mimo území České republiky do jiné země Evropské unie možné. Cizinci, kteří do 21. března 2022 požádali a dostali vízum ke strpění pobytu podle § 33 Zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se nemusí bát, aktualizace statusu jejich pobytových titulů bude probíhat automaticky a bude stejná, jako i u víza za účelem dočasné ochrany.

Všechna ostatní pravidla související s legálním pobytem cizince zůstávají aktuální: ať už dotyčný má na území České republiky rodinu, kamarády nebo známé, kteří mu poskytnou bydlení, nebo cizinec přicestoval sám, je potřeba nahlásit pobyt na příslušné pobočce Ministerstva vnitra ČR (nahlásí ubytovatel, u něž cizinec hodlá pobývat), popř. na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, přijel-li dotyčný sám.

Zaměstnání

Výrazným pokrokem je volný přístup cizince k pracovnímu trhu. Z pracovněprávního hlediska se považuje za cizince s trvalým pobytem, v jehož případě odpadá povinnost žádat o povolení k zaměstnání, na straně zaměstnavatele naopak odpadá povinnost oznámení volného pracovního místa. Jedinou povinností zaměstnavatele je informovat krajskou pobočku Úřadu práce o skutečnosti nástupu cizince do zaměstnání, a to nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce, o ukončení zaměstnání musí zaměstnavatel informovat do 10 pracovních dnů.

Dávky

Namísto jednorázové okamžité mimořádné pomoci poskytované ve tvaru hmotné nouze je teď možné zažádat o humanitární dávku ve výši 5000 Kč/kalendářní měsíc. Tyto dávky je možné čerpat i opakovaně, neumožňují-li cizinci jeho příjmové, sociální a majetkové poměry zajistit své základní životní potřeby, a to po dobu 5 kalendářních měsíců. Tuto skutečnost stačí doložit jen čestným prohlášením.

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat