Profil
Senior Associate
anglický, rumunský
korporátní, Pracovněprávní spory
Rumunsko