Profile
Senior Associate
Anglický, Rumunský
Právo obchodných spoločností, Pracovnoprávne spory
Rumunsko