Zúženie ochrany ochranných známok len na používané ochranné známky a zvuk ako ochranná známka

Aktuálne čaká u Prezidenta SR na podpis novela zákona o ochranných známkach ktorá zužuje ochranu ochranných známok len na používané ochranné známky.

Novela zákona vychádza zo smernice EÚ č. 2015/2436, podľa ktorej ochranné známky plnia svoj účel len ak sa skutočne používajú na trhu. Táto smernica priamo vo svojom texte uvádza, že požiadavka používania je potrebná aj v záujme zníženia celkového počtu ochranných známok zapísaných a chránených v EU. Slovenský zákon zavádza možnosť, že ak ochranná známka nie je používaná po dobu 5 rokov, je možné voči ochrannej známke iniciovať konanie o zrušenie ochrannej známky v dôsledku jej nepoužívania. Je naviac možné prihlásiť si novú ochrannú známku s tým, že starú zameniteľnú ochrannú známku konkurenta označím za nepoužívanú. V takom prípade je majiteľ staršej ochrannej známky povinný preukázať je používanie počas 5 rokoch. V opačnom prípade bude nová ochranná známka zapísaná s tým, že je možné iniciovať konanie o zrušenie ochrannej známky. Predpokladáme, že takáto úprava zmení doterajšiu „stratégiu“ spoločností, ktoré vlastnia veľký počet ochranných známok, ale používajú len zlomok z tohto počtu.

Novela zákona taktiež rozširuje množinu označení, ktoré môžu byť chránené ako ochranné známky. Za zmienku stoja najmä farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, pričom podmienkou je aby toto označenie bolo spôsobilé:

a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a súčasne

b) byť vyjadrené v registri.

Táto nová podmienka „byť vyjadrený v registri“ otvára priestor na zápis netradičných označení. Zároveň je aj limitujúca technickými možnosťami registra ochranných známok, ktoré sú v prípade niektorých netradičných typov označení, ako sú napr. čuchové a chuťové označenia.

Účinnosť tejto novely je naplánovaná na 14.01.2019. Podpis Prezidenta SR možno očakávať.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.