Slovensko: Home office v čase pandémie COVID-19

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme pripravili prehľad základných bodov, ktoré je potrebné dodržať pri práci z home office. 

1. Home office po novom

Doteraz platilo, že prácu z domu primárne nemožno nariadiť, ale možno ju len dohodnúť. Poslednou novelou Zákonníka práce sa však podmienky pre nariadenie práce z domu zmenili a to, že:

  • zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje; a zároveň
  • zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. To znamená, že ak zamestnanec požaduje prácu z domu, zamestnávateľ by mu ju umožniť mal.

Takáto úprava platí v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

2. Kontrolný list domácej pracovne a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Práca z domu je stále prácou vykonávanou podľa pokynov zamestnávateľa. Aj zamestnancovi pracujúcemu z domu sa môže stať pracovný úraz, za ktorý môže byť zodpovedný zamestnávateľ. Odporúčame Vám preto mať spísané aspoň minimálne štandardy pre prácu v home office, usmernenia k bezpečnosti v práci, k pracovnému času a k formám komunikácie.

3. Dohoda o BYOD / technologické vybavenie zamestnávateľa

V mnohých prípadoch budú zamestnanci pracovať na svojich vlastných zariadeniach. Okrem zváženia bezpečnosti takéhoto prístupu k firemným databázam a iným citlivým informáciám je potrebné zmluvným vzťahom upraviť podmienky používania technického vybavenia (PC, mobil, …), ktoré vlastní zamestnanec. Dohoda o BYOD (bring your own device) môže byť súčasťou samotnej dohody o domácej práci, ale aj ako separé dokument. Cieľom dohody je upraviť náhrady domácej práce za využívanie zamestnancových technických zariadení vrátane iných vecí ako sú inžinierske siete, poistenie, kancelárske potreby, upratovanie, celkové opotrebenie atď.

4. Smernica k home office

Jednotné podmienky home office (podmienky používania technického vybavenia, komunikácia so zamestnancom počas práce z domu, evidencia jeho pracovného času a iné) je možné plošne stanoviť aj v internom dokumente zamestnávateľa, t. j. v smernici, ktorú zamestnanec spolu s dohodou o práci z domu podpíše.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.