Povinnosti štatutárov vo vzťahu k účtovnej závierke

Slovensko: Jednou zo základných povinností podnikateľov je viesť účtovníctvo a každoročne zabezpečiť zostavenie, schválenie a uloženie účtovnej závierky.

Štatutári sú v tejto súvislosti povinní predložiť účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu. Účtovné závierky sa už po novom ukladajú do Registra účtovných závierok (Register). Ak v lehote na uloženie účtovnej závierky valné zhromaždenie účtovnú závierku neschváli, uloží sa účtovná závierka ako neschválená. Po následnom schválení účtovnej závierky by však štatutári nemali zabudnúť na svoju povinnosť zabezpečiť dodatočné uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do Registra. Lehota na splnenie tejto povinnosti je pritom pomerne krátka, a to 5 pracovných dní od schválenia účtovnej závierky. V opačnom prípade sa spoločnosť vystavuje riziku uloženia pokuty až do výšky 2% z celkovej sumy majetku. Ak sa po zostavení účtovnej závierky ešte otvárali účtovné knihy a účtovná závierka sa zmenila, je potrebné v rovnakej lehote uložiť aj novú schválenú účtovnú závierku. Výhodou zavedenia nového Registra je, že účtovná závierka sa už nemusí osobitne ukladať aj do zbierky listín. Register totiž automaticky zabezpečí prenos týchto informácií.

Kontaktná osoba v Bratislave:
Mgr. Pavol Benčo
Tel.: +421 2 578880088

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.