Slovensko: Zatvorili Vám hranice kvôli COVID-19? Zmluvu podpíšte elektronicky!

Obavy z podpisových termínov kvôli koronavírusu mať nemusíte, zmluvu možno uzavrieť aj na diaľku.

V časoch nie až tak dávno minulých bolo úplne bežné, že obchodníci si zmluvy dojednávali ústne, pričom svoju dohodu zavŕšili podaním rúk. Vzhľadom na rýchly rozvoj spoločnosti a s tým súvisiacu väčšiu množstvo a komplikovanosť právnych vzťahov sú dnes vzťahy medzi podnikateľmi do veľkej miery postavené na písomných zmluvách. I keď pri drvivej väčšine zmlúv slovenský právny poriadok písomnú formu nevyžaduje, pri každom zmluvnom vzťahu dôrazne odporúčame spísať si svoju dohodu na papier (ideálne v spolupráci s advokátom) a vyhnúť sa tak, resp. aspoň minimalizovať riziko budúcich problémov. Nehovoriac o tom, že podanie rúk by Vám v čase šíriaceho sa koronavírusu mohlo spôsobiť nielen neželané právne, ale najmä zdravotné komplikácie.

Bežne dochádza k uzavretiu písomnej zmluvy tak, že potom, čo sa strany zhodnú na jej obsahu, fyzicky sa stretnú a na znak toho, že so zmluvou súhlasia túto podpíšu. Uvedený postup – osobné stretnutie – však momentálne kvôli zabráneniu šíreniu nákazy koronavírusu nie je odporúčaný, preto je vhodné poobzerať sa po vhodných alternatívach.

Slovenský občiansky zákonník na platnosť zmluvy síce vyžaduje, aby bola podpísaná všetkými zmluvnými stranami, no v zásade nie je potrebné, aby sa podpisy nachádzali tej istej listine. Uvedené v praxi znamená, že ak podpísaný návrh zmluvy pošlete druhej strane prostredníctvom e-mailu, a táto s ním súhlasí, na znak čoho doručený návrh podpíše a zároveň Vás o akceptácii z jej strany informuje, dôjde k platnému uzatvoreniu písomnej zmluvy. Zmluvný partner by Vám samozrejme následne mal zmluvu s jeho podpisom aj poslať spať.

Uvedený postup, t.j, uzatvoriť zmluvu na diaľku elektronicky môžete využiť aj vtedy, ak už medzi Vami písomná zmluva existuje a chcete ju zmeniť. Na tomto mieste by sme radi zdôraznili, že písomná zmluva sa dá v zásade meniť (cez tzv. dodatky) vždy len písomne. Ak sa teda vzhľadom na terajšiu pandémiu koronavírusu so svojím zmluvným partnerom dohodnete na predĺžení splatnosti odmeny alebo posunutí termínu dodania tovarov, resp. služieb, taktiež tak môžete urobiť na diaľku prostredníctvom moderných komunikačných technológií.

Uvedené však neplatí automaticky pre všetky typy zmlúv. Výnimku napr. predstavuje zmluva o prevode nehnuteľností, pri ktorej Občiansky zákonník vyžaduje, aby boli podpisy všetkých zmluvných strán na jednom dokumente. V takom prípade existuje možnosť poslať návrh zmluvy protistrane poštovým doručovateľom na podpis, využiť možnosť elektronického podpisu alebo splnomocniť priamo na tento úkon advokáta.

Akékoľvek otázky ohľadom uzatvárania a zmien zmluvných vzťahov nielen s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu Vám radi zodpovedia naši experti.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.