Novela Zákonníka práce k agentúrnemu zamestnávaniu

Slovakia: Vládny návrh novely Zákonníka práce má od 1. januára 2015 priniesť viaceré zmeny v agentúrnom zamestnávaní.

Navrhuje sa stanoviť maximálny limit pre trvanie dočasného pridelenia zamestnanca na 24 mesiacov. Zároveň bude možné v rámci 24 mesiacov dočasné pridelenie opätovne dohodnúť najviac štyrikrát. Obmedzenia sa vzťahujú na dočasné pridelenie toho istého zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi. To znamená, že zamestnanec sa bude považovať za opätovne prideleného aj vtedy, ak by bol napríklad následne pridelený inou agentúrou dočasného zamestnávania („ADZ“). Ak nebudú tieto podmienky dodržané, vznikne pracovný pomer na dobu neurčitú priamo medzi prideleným zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom.

Podľa novej úpravy majú byť ADZ povinné v pracovných zmluvách uzatváraných na dobu určitú uvádzať konkrétny dátum skončenia pracovného pomeru. Nebude tak už možné určiť trvanie pracovného pomeru napríklad na dobu dočasného pridelenia, výkonu prác, či do skončenia realizácie projektu. Výnimkou bude len zastupovanie zamestnanca (materská a rodičovská dovolenka, PN atď.) Skončenie dočasného pridelenia bude zároveň predstavovať novú možnosť pre výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. V takom prípade však treba počítať s príslušnou výpovednou dobou ako aj prípadným nárokom na odstupné.

Novelou sa má ďalej zaviesť tzv. systém spoločnej zodpovednosti za vyplatenie porovnateľnej mzdy pridelenému zamestnancovi. Spoločná zodpovednosť bude v praxi vyzerať tak, že ak ADZ vyplatí pridelenému zamestnancovi menej priaznivú mzdu než je mzda porovnateľného (kmeňového) zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, tento rozdiel bude musieť doplatiť užívateľský zamestnávateľ. Návrh pritom nepočíta so žiadnymi sankciami pre ADZ, ktorá zamestnanca prideľuje. Zmluvy medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom by preto mali precízne upravovať sankcie ako aj mechanizmus kontroly tak, aby mal užívateľský zamestnávateľ možnosť včas preveriť, či bola mzda vyplatená v požadovanej výške.

Návrh novely Zákonníka práce momentálne postúpil do 2. čítania a predpokladá sa, že by mal byť na programe schôdze NR SR ešte v tomto roku.

Zdroj: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (Parlamentná tlač č. 1212)

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.