Nové pravidlá pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov

Slovensko: Vysielate zamestnancov do zahraničia? Pracujú u Vás zamestnanci vyslaní zo zahraničia? Zbystrite pozornosť, čakajú Vás nové povinnosti. 

Parlament prijal v novembri 2015 zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb („Zákon“), ktorým transponoval smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/67/EU. Jeho cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi orgánmi štátov EÚ pri poskytovaní informácií a kontrolnej činnosti pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov a ustanoviť administratívne požiadavky na zamestnávateľov tak, aby sa u vysielaných zamestnancov dodržiavala primeraná úroveň ochrany práv podľa práva štátu, kam sú vyslaní. Radi by sme Vám priblížili niektoré zo zmien, ktoré budete musieť od 18. júna 2016 zohľadniť.

Ste vysielajúcim zamestnávateľom?

Vysielajúcim zamestnávateľom ste, ak vysielate zamestnancov ako tzv. hosťujúci alebo domáci zamestnávateľ. Hosťujúcim zamestnávateľ je zamestnávateľ z EÚ (nie však zo Slovenska), ktorý vysiela zamestnanca na Slovensko. Naopak, domácim zamestnávateľom je slovenský zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca do iného štátu EÚ.

Hosťujúci zamestnávateľ

Ako hosťujúci zamestnávateľ musíte najneskôr v deň vyslania zamestnanca na Slovensko oznámiť slovenskému Národnému inšpektorátu práce („NIP“) zákonom stanovené informácie (napr. predpokladaný počet vyslaných zamestnancov, dobu vyslania, miesto výkonu a druh práce, či identifikačné údaje osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa v čase vyslania musí nachádzať na Slovensku).

Zároveň musíte v mieste výkonu práce vyslaného zamestnanca uchovávať jeho pracovnú zmluvu, viesť a uchovávať evidenciu jeho pracovného času a jeho výplatné pásky za obdobie vyslania. Ak Vás inšpektorát práce vyzve, musíte mu tieto dokumenty predložiť, a to aj v preklade do slovenčiny.

Okrem toho musíte na požiadanie preukázať dodávateľovi služby, že ste zamestnancovi poskytli mzdu aspoň vo výške minimálnej mzdy v štáte vyslania.

Domáci zamestnávateľ

Ako domáci zamestnávateľ musíte NIP informovať o skutočnostiach súvisiacich s vyslaním Vášho zamestnanca do zahraničia. Na základe týchto informácií by mal NIP byť schopný flexibilnejšie spolupracovať s kontrolnými orgánmi štátu vyslania Vášho zamestnanca.

Pri uzatváraní dohody o vyslaní s Vašim zamestnancom budete musieť uviesť aspoň minimálne obsahové náležitosti, ktoré Zákon zavádza.

Nezabudnite si však vopred preveriť Vaše povinnosti aj v štáte EÚ, kam svojho zamestnanca vysielate, tento právny poriadok Vám totiž pravdepodobne stanovuje ďalšie povinnosti.
Bližšie informácie o zmenách, ktoré Zákon zavádza, Vám poskytneme v pripravovanom klientskom newsletteri.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.