Life&Science news: Výroba a predaj CBD výrobkov dostala na Slovensku zelenú

Slovenský parlament definitívne schválil vyradenie kanabidiolu (CBD) zo zoznamu omamných a psychotropných látok s účinnosťou od 1. mája 2021.

Toto je skvelá správa pre výrobcov, distribútorov, vývozcov alebo dovozcov produktov s obsahom CBD z/na Slovensko, najmä v kozmetickom priemysle.

Na úrovni EÚ je už dnes povolený predaj kozmetických výrobkov obsahujúcich čistý (syntetický) CBD a najnovšie aj CBD vyrobený z rastlín konope (prírodný). Zmena, ktorá nastane 1 mája 2021 spočíva v tom, že výrobca, distributor, dovozca či vývozca už nebude potrebovať príslušné povolenie na nakladanie s psychotropnými látkami, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR.

CBD v kozmetike

Každý, kto vyrába kozmetické výrobky za účelom zisku a zároveň je zodpovednou osobou podľa nariadenia o kozmetických výrobkoch, musí mať oprávnenie na podnikanie, schválené priestory, odbornú a zdravotnú spôsobilosť, zavedenú správnu výrobnú prax (SVP), informačnú zložku o výrobku vrátane správy o bezpečnosti výrobku a musí kozmetický výrobok oznámiť CPNP. Okrem súladu s EU reguláciou však musí byť zachovaný súlad aj so slovenským spotrebiteľským právom.

Pri predaji CBD produktov prostredníctvom e-shopu je napríklad potrebné dôkladne pripraviť obchodné podmienky s dôrazom na ochranu spotrebiteľa, správne nastaviť reklamu a marketing a pri označovaní výrobkov sa dôsledne vyhýbať zdravotným tvrdeniam, nakoľko ide o kozmetiku, ktorá v zmysle definície neslúži na vnútorné použitie.

CBD ako výživový doplnok alebo potravina

V posledných rokoch nastal boom s výrobkami obsahujúcimi CBD a očakáva sa, že od 1 mája 2021 vzrastie aj na Slovensku počet eshopov s CBD produktami ako huby po daždi. Ak budú umiesťované na trh ako kozmetika, bude to v poriadku. Ak budú predávané ako potravina, či výživový doplnok, prevádzka či eshop sa vystavujú správnym sankciám. Napriek tomu, že sa výživové doplnky obsahujúce CBD v rámci EÚ veselo predávajú, CBD je stále v procese schvaľovania ako nová potravina. To znamená, že CBD (zatiaľ) nie je možné legálne umiestňovať na trh v SR (ako ani v celej EÚ) ako potravinu alebo zložku potravín, vrátane výživových doplnkov. Napriek tomu, že na trhu je stále veľa produktov obsahujúcich CBD, európske orgány ich nepovolili. Platí teda, že legálne umiestniť CBD výrobok na trh ako potravinu či výživový doplnok bude možné až po schválení EU Komisiou, čo je avízované začiatkom roka 2022.

Zdroj:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.