Kúpil Vášho dlžníka „biely kôň“?

Hospodárske trestné činy v Slovenskej Republike

Vyhrali ste na súde a dlžník napriek tomu nechce platiť? Môže sa stať, že zadlženú spoločnosť získa tzv. „biely kôň“, teda osoba, ktorá firmu kúpi, avšak nevykonáva žiadnu činnosť. Doterajší spoločník spoločnosť opustí a zanechá za sebou chaos. „Nový“ spoločník je spravidla zahraničnou osobou, ktorú nie je možné nájsť. Tieto situácie sa neriešia ľahko.

V súčasnosti máme na Slovensku nový trestný čin – nekalú likvidáciu. Pri tomto skutku spoločnosť neukončí svoju činnosť likvidáciou, ale prevedie práva a povinnosti na osobu, ktorá v skutočnosti nezamýšľa podnikať. Pôvodný spoločník teda namiesto riešenia (zvyčajne negatívnej) finančnej situácie spoločnosti radšej svoj obchodný podiel prevedie a opustí scénu.

Hoci tento trestný čin je v praxi už vyše roka, až nedávno boli vznesené prvé obvinenia. Aby mohla byť osoba za trestný čin nekalej likvidácie stíhaná a odsúdená, musí svojím konaním súčasne naplniť viaceré znaky.

Polícia v prvom rade skúma skutočnú finančnú situáciu zadlženej spoločnosti. V praxi sa často stáva, že bývalý spoločník „prevedie“ majetok zo spoločnosti pred prevodom obchodného podielu, t.j. v čase prevodu nie je možné riadne ukončenie podnikania prostredníctvom likvidácie, keďže spoločnosť nemá majetok a býva väčšinou v úpadku. V takejto situácii by mal byť podaný návrh na konkurz a likvidácia preto neprichádza do úvahy. Mimochodom, takéto „zbavovanie majetku“ spoločnosti je podľa nášho názoru možné kvalifikovať ako trestný čin poškodzovania veriteľa.

Ďalší problém trestného činu nekalej likvidácie je, že „biely kôň“ musí byť fyzická osoba. Pri prevodoch na právnickú osobu nie je možné tento trestný čin spáchať.

Celú situáciu vie skomplikovať aj skutočnosť, ak sa „biely kôň“ predsa len pokúsi podnikať prostredníctvom ním novonadobudnutej spoločnosti. V takom prípade sa bude ťažko preukazovať nezáujem „bieleho koňa“ vykonávať podnikateľskú činnosť, čo je jeden z obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.