Firmy sa kolektívnym zmluvám nevyhnú

Slovensko: Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní bude platiť aj napriek výhradám prezidenta, poslanci prelomili jeho veto a novelu schválili v jej pôvodne navrhovanom znení.

Parlament neakceptoval ani jednu z pripomienok prezidenta, ktorý navrhoval, aby bolo možné rozširovať vyššie kolektívne zmluvy len na zamestnávateľov, ktorí už podnikovú kolektívnu zmluvu majú resp. na podnikateľov, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov. Od 1. januára 2014 tak na Slovensku opätovne bude možné rozšíriť záväznosť odvetvových kolektívnych zmlúv aj na podniky, ktoré s takýmto rozšírením nesúhlasia. Túto možnosť budú zrejme využívať najmä odborové zväzy. Po absolvovaní zákonom predpísaného postupu tak aj firmy, ktoré v závode odbory doteraz nemali, budú musieť akceptovať kondície vyšších kolektívnych zmlúv, ktoré vyjednali s odborármi zástupcovia zamestnávateľov. Novela je kontroverzná z pohľadu jej možnej protiústavnosti. Na Ústavnom súde SR sa jej súlad s najvyšším zákonom štátu chystá napadnúť skupina poslancov. Či uspejú, je otázne. Takmer identická právna úprava rozširovania kolektívnych zmlúv, ktorá na Slovensku platila v roku 2010, už síce na Ústavnom súde SR raz napadnutá bola. Ústavný súd SR však vo veci nerozhodol, nakoľko tento predpis bol ešte pred jeho rozhodnutím zrušený. Vodítkom pre našu súdnu moc by mohlo byť rozhodnutie českého ústavného súdu v podobnej veci. Rozširovanie kolektívnych zmlúv na podnikateľov bez ich súhlasu posúdil ako neústavné.

Zdroj: Novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

Kontaktná osoba v Bratislave
Mgr. Katarína Babiaková, LL.M.
Tel.: +421 2 57880088

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.