Expresná novela zákona o ochrane osobných údajov

Slovensko: Dňa 3. apríla 2014 prijala Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o ochrane osobných údajov.

Dňa 3. apríla 2014, teda ani nie rok po veľkej zmene v oblasti ochrany osobných údajov, prijala Národná rada SR v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o ochrane osobných údajov. Zmeny budú účinné od 15. apríla 2014.

Novelizácia si kladie za úlohu predovšetkým zníženie kritizovanej administratívnej záťaže podnikateľov, ktorú so sebou priniesol nový zákon. Konkrétne ide o nasledovné dôležité zmeny:

Ruší sa povinnosť mať vypracovanú bezpečnostnú smernicu. Ak teda spoločnosť spracúva osobné údaje na počítači, ktorý nie je pripojený na internet a spracúvané osobné údaje nie sú kategorizované ako citlivé (napr. rodné číslo alebo fotka), nemusí vypracúvať bezpečnostnú smernicu. Povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt však naďalej platí.

Zmenami prešla informačná povinnosť podnikateľa ako prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúva, ustanovujú sa totiž nové výnimky z tejto povinnosti.

Zmierňuje sa aj relatívne striktne upravená povinnosť poučenia oprávnených osôb, v tomto smere však ide len o kozmetické úpravy.

Zrušuje sa povinnosť mať vymenovanú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, po novom pôjde o možnosť takúto osobu vymenovať. Medzi novinky patrí, že zodpovednou osobou sa môže stať aj konateľ. Ak však podnikateľ nebude mať zodpovednú osobu vymenovanú, má povinnosť niektoré svoje informačné systémy oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov. Voči niektorým informačným systémom novela túto povinnosť explicitne zavádza (napr. kamery). Oznamovacia povinnosť vo vzťahu k informačným systémom nepodlieha správnemu poplatku.

Ukladanie pokút za porušenie zákona o ochrane osobných údajov bude opätovne fakultatívne, to znamená, že úrad pri porušení povinnosti pokutu uložiť môže, ale aj nemusí. Zároveň sa znižujú aj maximálne výšky pokút.

Podnikateľov tiež poteší predĺženie lehoty na zosúladenie zmluvy so sprostredkovateľom s novým zákonom z jedného na dva roky.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.