21% daň z príjmu pre právnické osoby a 7% daň z dividend

Slovensko: Slovenská vláda schválila novú úpravu zákona o dani z príjmov. Novela má byť účinná od 1 januára 2017.

Slovenská vláda schválila novú úpravu dane z príjmu. Plán je znížiť daň z príjmu pre právnické osoby z 22% na 21%. Tiež sa zavádza daň 35% na podiel na zisku, ak príjem bude vyplatený z alebo do nezmluvného štátu* a bola predstavená nová 7% daň z dividend.

Aktuálne nie sú dividendy na Slovensku zdaňované. Len fyzické osoby, rezidenti, platia z dividend zdravotné odvody. Teraz sa navrhuje zrušiť platenie zdravotných odvodov z dividend a nová daň z dividend sa má vzťahovať aj na spoločníkov, ktorí sú právnické osoby, resp. zahraničné osoby.

Nová 7% daň z dividend sa použije na zisk za obdobie začínajúce 1. januára 2017. Takže nedôjde k retroaktívnemu zdaňovaniu dividend.

Vláda taktiež zavádza nový limit na paušálne výdavky živnostníkom uplatniteľné na daň z príjmu. Aktuálne si živnostník môže uplatniť paušálny výdavok vo výške 40% z príjmu ročne, maximálne však 5.040 EUR. Nový paušálny výdavok pre živnostníka má byť vo výške 60% z príjmu ročne, maximálne 20.000 EUR. Toto opatrenie môže zvýšiť atraktivitu živnostenského podnikania.

Nová daňová legislatíva by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017, avšak predtým ju musí ešte schváliť parlament a podpísať prezident. Nakoľko má vláda v parlamente väčšinu a prezident zatiaľ na novú legislatívu nereagoval domnievame sa, že nová daňová legislatíva bude schválená v podobe, ktorá je veľmi podobná tej dnešnej.

* Zoznam týchto štátov vedie Ministerstvo financií.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.