Program “Advokáti Pro Bono” na Slovensku

Slovensko: bnt attorneys-at-law v Bratislave v rámci spoločenskej zodpovednosti (corporate responsibility) sa aktívne od roku 2011 podieľa na projekte Advokáti Pro Bono, nadácie Pontis.

bnt attorneys-at-law v Bratislave v rámci spoločenskej zodpovednosti (corporate responsibility) myslí aj na právnu pomoc organizáciám, ktoré si ju z finančných dôvodov nemôžu dovoliť a aktívne sa od roku 2011 podieľa na projekte Advokáti Pro Bono, nadácie Pontis.

Pomáhame posilňovať spravodlivosť v spoločnosti, obhajovať verejný záujem a práva tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Tým, že sa program zameriava na právnu podporu neziskových organizácií, posilňuje sa právne povedomie v občianskej spoločnosti a ich pomoc je mnohonásobne účinnejšia. Združenia, nadácie či iné verejnoprospešné iniciatívy môžu vďaka tomu dlhodobejšie a účinnejšie pomáhať väčšiemu počtu detí, seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým postihnutím, ľuďom bez domova, rodinám v kríze, utečencom či prírode.bnt zatiaľ poskytlo poradenstvo pri nasledovných projektoch:

 • Etipo, Občianske združenie. Stanovisko k poskytovaniu služieb za 2 % z daní.
 • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Právne nakoncipovanie zmluvy o spolupráci s človekom, ktorý sa stal (bez nároku na honorár) „tvárou“ portálu odkazprestarostu.sk.
 • Odyseus, Občianske združenie. Právne poradenstvo ohľadom podmienok rýchlotestov na protilátky proti HIV, HCV a syfilis v kapilárnej krvi.
 • P-MAT, nezisková organizácia. Právne nakoncipovanie všeobecných zmluvných podmienok pre organizáciu sústredení detí a poskytnutie právnej pomoci v otázke pravidiel novej súťaže – Festival fyzikálnych filmov.
 • Pontis, Nadácia. Príprava zmluvného systému pre projekt Vecné dary, ktorý prepája ponuky firemných darcov a potreby neziskových spoločností.
 • Pontis, Nadácia. Právna konzultácia k zmluve o výpožičke pre pacientov v rámci programu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex.
 • Prima, Občianske združenie. Stanovisko: Je držanie narkotík a psychotropných látok pri zbieraní použitých striekačiek a ihiel narkomanov trestným činom, keďže tento materiál obsahuje zvyšky uvedených látok?
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Právne poradenstvo ohľadom zriadenia pobočky občianskeho združenia, právnej samostatnosti pobočky, jej pozície ako súčasti občianskeho združenia.
 • Ulita, Občianske združenie. Právnu pomoc v otázke ďalšieho postupu pri porušení zmluvy zo strany dodávateľa a právne zastupovanie v ďalšom dialógu s ním s cieľom vymáhania zaplatených záloh a zmluvnej pokuty.
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Právna pomoc pri nastavení podmienok zabezpečenia vplyvu organizácie ako zriaďovateľa na činnosť ňou založenej obchodnej spoločnosti.
 • Liga za ľudské práva. Právne poradenstvo klientovi organizácie – cudzincovi s doplnkovou ochranou vo veci založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.