bnt attorneys-at-law Bratislava členom SAEI

Slovensko: bnt attorneys-at-law Bratislava sa stala členom Slovenskej asociácie exportérov a importérov SAEI.

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI je nezisková organizácia združujúca fyzické a právnické osoby, ktoré sa usilujú realizovať ciele združenia SAEI. Cieľom SAEI je podporovať, propagovať, obhajovať, vzdelávať a informovať exportérov a importérov v Slovenskej republike za účelom uľahčenia, zrýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia ich činnosti v zahraničnom obchode, vedúcej k tvorbe pracovných miest, a zároveň k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku. Pre svojich členov vytvára ideálnu platformu pre nadviazanie kontaktov a výmenu cenných skúseností a zároveň pomáha malým a stredným podnikateľom nájsť nové príležitosti v zahraničnom obchode s využitím moderných nástrojov pre rozvoj exportu a importu.

Okrem toho je SAEI partnerom rôznych portálov, ktoré pomáhajú členom nájsť nové príležitosti v medzinárodnom obchode.

Sú nimi:
• slovakexporter.com – umožňuje slovenským firmám predstaviť svoje exportné ponuky v štruktúrovanej podobe na jednom mieste v anglickom jazyku.
• slovakimporter.com – umožňuje zahraničným firmám predstaviť ponuky importu na Slovensku, ako aj možnosti na spoluprácu v oblasti obchodného zastúpenia a distribúcie tovaru.
• investin.sk – umožňuje predstaviť slovenské komerčné a investičné príležitosti v zahraničí v anglickom jazyku.
• slovakexporter.sk – sú on-line exportné noviny, ktoré plnia informačnú funkciu v oblasti medzinárodného obchodu.
• e-Exporting – s použitím svetových databáz firiem, komerčných platforiem, našich kapacít pre prieskum trhov a on-line nástrojov pomôžeme predstaviť Vašu firmu a produkty na medzinárodných trhoch.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.