Profil
Of Counsel
Cehă, Engleză, Germană
CORPORATE FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII, Corporate, Fuziuni Și Achiziții, Conformitate, Asociații În Participațiune Și Parteneriate, Privatizare, Dreptul Concurenței Și Al Cartelurilor, INSOLVENȚĂ ȘI RESTRUCTURARE, Protecția Drepturilor Creditorilor În Preinsolvență, Constituirea De Garanții În Caz De Insolvență, Reprezentarea Creditorilor În Procedura Insolvenței, Restructurarea Datoriilor În Preinsolvență, ObligaH ii leLegale Ale Organelor Și Acționarilor Societății În Situații De Criză, Regulament Privind Menținerea Capitalului, Răspunderea Solidară În Cadrul Grupului, Condițiile Și Riscurile Managementului De Facto, Fuziuni Și Achiziții Ale Întreprinderilor În Dificultate

Various publications regarding Czech corporate and energy law

Republica Cehă

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty

Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland – Czech Republic

Articole
Sea change in Czech law
Sea change in Czech law