Profils
Of Counsel
Čehu, Angļu, Vācu
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Darbības atbilstība, Kopuzņēmumi, Privatizācija, Konkurences tiesības, MAKSĀTNESPĒJA UN RESTRUKTURIZĀCIJA, Kreditoru tiesību aizsardzība pirms maksātnespējas, Ķīlas tiesību nodrošināšana maksātnespējas procesā, Kreditoru pārstāvēšana maksātnespējas procesā, Parādu pārstrukturēšana pirms maksātnespējas, Uzņēmuma vadības un dalībnieku pienākumi krīzes situācijās, Kapitāla pietiekamības noteikumi, Kopīgā atbildība grupā, Priekšnoteikumi un riski saistībā ar de facto vadības pastāvēšanu, Grūtībās nonākušu uzņēmumu M&A

Various publications regarding Czech corporate and energy law

Čehija

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty

Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland – Czech Republic

Articles
Sea change in Czech law
Sea change in Czech law