Profils
Associate
Angļu, Vācu, Slovāku
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Kopuzņēmumi, Konkurences tiesības, Pārstāvība tiesās, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Datu aizsardzība, Termination of employment, mass redundancies, Darba strīdi, Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos, DZĪVĪBAS ZINĀTNES UN FARMĀCIJA, Veselības aprūpe, Ārstniecība, Farmācija, Medicīniskās iekārtas, Biotehnoloģija, Uztura bagātinātāji, Pārtikas tiesības, Industrija un regulētās nozares, Informāciju tehnoloģijas un komunikācija, Intelektuālais īpašums, Starptautiskās un ES regulētās nozares, Media, advertising and entertainment, Citas regulētās nozares, Publiskie iepirkumi un PPP, Transports un loģistika, Food, beverages and tobacco, Komerctiesību darījumi

“Právny rozmer opakovaného použitia jednorazovej zdravotníckej pomôcky” (Reprocessing of single-use medical devices), published in the professional journal Sestra, issue 11-12/2019

Slovākija

The Trnava University in Trnava, Slovakia (Mgr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Articles
Life&Science news: Green light for purchase and sale of CBD products in Slovakia
Life&Science news: Green light for purchase and sale of CBD products in Slovakia