Zpronevěra vlastního automobilu

Lze se dopustit trestného činu zpronevěry užíváním vlastního automobilu? Za určitých okolností ano. O jaké okolnosti se jedná se dozvíte z tohoto článku.

Pro správné pochopení problematiky je nejprve důležité, aby čtenář pochopil, v čem přesně spočívá trestní čin zpronevěry. Dle § 206 trestního zákoníku se zpronevěry dopustí ten „kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou…,.“ Na první pohled tedy nedává smysl, že by se trestného činu zpronevěry mohl dopustit někdo užíváním vlastního automobilu. To se však přesně stalo paní J.S., která za to byla českými soudy nakonec i potrestána.

Paní J.S. si pomocí úvěru u finanční společnosti pořídila automobil značky Volkswagen a pohledávku, kterou vůči ní měla finanční společnost zajistila zajišťovacím převodem vlastnického práva k tomuto automobilu dle § 2040 občanského zákoníku.

Později se však bohužel paní J.S. dostala do finančních problémů, které byly natolik závažné, že byl na její majetek prohlášen konkurs. Do majetkové podstaty v insolvenčním řízení byl zařazen i její automobil, neboť insolvenční správkyně zamýšlela zpeněžení automobilu za účelem úhrady dluhů paní J.S. Paní J.S. však insolvenční správkyni i přes své počáteční sliby automobil nevydala a zhruba rok a půl jej dále společně se svým synem užívala, a to až do okamžiku, dokud nebyl automobil zajištěn Policií České republiky. Po tuto dobu samozřejmě automobil ztrácel na ceně, což poškodilo věřitele paní J.S.

Nyní se zase vrátím k zajišťovacímu převodu vlastnického práva finanční společnosti. Pokud dlužník dočasně převede věřiteli k zajištění svého dluhu vlastnického právo k určité věci, není majitelem této věci, dokud nesplní rozvazovací podmínku ve smyslu § 2040 odst. 2 občanského zákoníku. Jedná se o právní úpravou, kterou úvěrové společnosti využívají velmi často a je nutné to mít na paměti ve chvíli, kdysi člověk u nich úvěr obstarává.

V případě paní J.S. to znamenalo, že dokud nesplatila svůj dluh vůči finanční společnosti, nebyla majitelkou automobilu a automobil byl naopak z hlediska práva považován za věc cizí ve smyslu § 206 trestního zákoníku a tím, že jej odmítla insolvenční správkyni vydat, se dopustila trestného činu zpronevěry.

Zdroj:
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 5 Tdo 1253/2019

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat