Zápisy do obchodního rejstříku levněji a rychleji

Czech Republic: Nově může do obchodního rejstříku zapisovat i notář

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob již od 1. ledna 2014 stanovil možnost provádění zápisů do obchodního rejstříku notáři. Tento postup je však fakticky možný až od 15. května 2015, kdy byly odstraněny technické i právní překážky, které notářům nedovolily zápisy uskutečnit. Zákon o soudních poplatcích již byl doplněn o příslušné soudní poplatky za zápisy, dálkový přístup do obchodního rejstříku mají notáři rovněž k dispozici a zdá se, že software zatím nevykazuje žádné zásadní nedostatky.

Podmínkou pro provedení zápisu notářem je zejména sepsání tzv. pokladového notářského zápisu notářem. Bez takového notářského zápisu notář zápis provést nesmí. Tento notářský zápis by však bylo zpravidla nutné sepsat i v případě, že by zápis prováděl příslušný rejstříkový soud, např. při založení společnosti či změně společenské smlouvy. Podkladový notářský zápis i následný zápis do obchodního rejstříku musí provést jeden a tentýž notář, pokladový notářský zápis je tak pro tento účel nepřenosný. Pokud bude nutné předložit notáři k provedení zápisu další dokumenty až po sepsání podkladového zápisu, musí o tomto notář sepsat tzv. notářský zápis o osvědčení. Notář následně sám založí potřebné dokumenty do sbírky listin a ostatní podklady zašle příslušnému rejstříkovému soudu.

Náklady na zápis se sníží zejména při zakládání společností. Soudní poplatek v případě prvozápisu akciové společnosti činí v tomto případě místo 12.000,- Kč pouze 8.000,- Kč a v případě prvozápisu společnosti s ručením omezeným místo 6.000,- Kč pouze 2.700,- Kč. Zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku vyžaduje uhrazení soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč na místo 2.000,- Kč. K tomu je nutné připočíst poplatek notáři ve výši 300,- Kč bez DPH za zápis do obchodního rejstříku a dále zpravidla i poplatek za notářský zápis o osvědčení (1.000,- Kč bez DPH).

Zdroj: zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat