Uskutečnění zdanitelného plnění při poskytování dlouhotrvajících služeb

Víte jak často fakturovat opakované plnění? Novela zákona o DPH přinesla v tomto ohledu nejasnosti.

 

1. 7. 2017 vešla v platnost novela zákona o DPH, která se dotkla i tzv. opakovaného plnění (§ 21 odst. 8). Důvodová zpráva pouze upřesňuje, že by se ustanovení mělo týkat zejména opakovaného dodávání zboží stejného druhu či poskytování služeb stejné povahy např. výkup masa nebo mléka, svoz odpadků, přepravní služby nebo poskytování účetních služeb. Aplikace bude tedy záviset i na formulaci smlouvy.

Bude-li ve smlouvě dohodnuta frekvence fakturace, např. čtvrtletně, bez ohledu, zda poskytování služby dále pokračuje, nové znění opakovaného plnění by se nemělo použít. Tato situace je dle našeho názoru obdobná i u smlouvy o dílo. Pokud však budou ve smlouvě o dílo stanovena dílčí plnění, bude se den uskutečnění zdanitelného plnění řídit standardně podle § 21 odst. 7, tzn. datem uvedeným ve smlouvě popř. dnem převzetí díla či jeho části.

Nejistotu při fakturaci je možné alespoň z části eliminovat zálohovými platbami, ze kterých je dodavatel povinnen odvést daň a vyloučit tak pochybnost finančního úřadu ohledně odvodu DPH.

Připravovaná rozsáhlá novela k tomuto ustanovení nepřinese mnoho změn. Jedinou novinkou k §21 odst. 8 bude, že z povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby probíhající déle než rok je vyloučeno plnění advokáta, který byl ve věci ustanoven nebo určen k poskytnutí právní služby, jelikož jeho odměnu hradí stát.

Zdroj:
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat