Platba daně z nemovitých věcí

Czech Republic: Dne 1. června uplyne lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015

Pokud vlastníte nemovitost (jste jejím vlastníkem k 1. lednu 2015) máte povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2015. Nepřesáhne-li částka daně 5000 Kč, je splatná celá do 31. května, resp. v roce 2015 do 1. června. Je-li daň vyšší než 5000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou splátkách (do 31. května a 30. listopadu) nebo ji uhradit najednou k datu první splátky. Jde o daň, která se jako jediná platí na rok dopředu.

Během měsíce května (jako každoročně) rozesílá finanční správa složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí. Její součástí jsou informace o celkové výši této daně, o případném přeplatku či nedoplatku. Zároveň je zde uvedena adresa příslušného územního pracoviště, kde je daňový spis uložen.

Informace o daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí jsou právnickým osobám odesílány prostřednictvím datových schránek.

Počínaje rokem 2016 budou moci poplatníci pro placení daně z nemovitých věcí využít možnosti placení této daně prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva).

Závěrem jenom připomenutí, že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává do 31. ledna a učinit tak musí každý, kdo v minulém roce nemovitost nabyl, nebo změnil na své nemovitosti skutečnosti zásadní pro výpočet daně (např. vybudoval přístavek, přeměnil pozemek na stavební parcelu atp.).

Zdroj: zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí; www.financnisprava.cz

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat