Orgány akciové společnosti může obsadit jedna osoba

Czech Republic: Od 1. ledna 2014 si akciové společnosti mohou zvolit tzv. monistické uspořádání

České akciové společnosti mají od 1. ledna 2014 možnost volby, jak uspořádají své orgány. Na výběr mají mezi dualistickým a monistickým systémem. Dualistický systém (do 31. prosince 2013 byl jediný možný) znamená, že vedle valné hromady společnost vytváří představenstvo (jako výkonný orgán) a dozorčí radu (jako kontrolní orgán). V monistickém systému jsou výkonné a kontrolní funkce rozděleny mezi správní radu a statutárního ředitele; valná hromada zůstává i nadále nejvyšším orgánem společnosti.

Hlavní rozdíl mezi uvedeným vnitřním uspořádáním tedy spočívá v rozdělení působnosti mezi výkonným a kontrolním orgánem. Zatímco v dualistickém systému je představenstvo jednoznačně výkonným orgánem a dozorčí rada má kontrolní funkci, v monistickém systému má správní rada – vedle kontrolního oprávnění – rozsáhlou možnost zasahovat do vedení společnosti (například jmenuje statutárního ředitele a určuje základní zaměření obchodního vedení). Kompetence valné hromady naproti tomu zůstávají shodné bez ohledu na to, zda akciová společnost zvolila monistický či dualistický systém uspořádání.

Volby systému vnitřního uspořádání je možná při založení i za trvání společnosti.

Velkou výhodou monistického uspořádání je možnost obsadit funkci statutárního ředitele i (jediného) člena správní rada jednou osobou. Nevýhodou je naproti tomu kusá právní úprava a z ní plynoucí výkladové nejasnosti.

Mgr. Jan Šafránek, advokát, partner

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat