Kdy podléhá sjednané odstupné DPH?

Czech Republic: Podle judikatury odstupné vyplácené jako vyrovnání již realizovaného plnění podléhá DPH

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda je odstupné sjednané v dohodě o ukončení smlouvy předmětem DPH (rozhodnutí sp. zn. 8 Afs 30/2013).

Původně měl žalobce dle uzavřené smlouvy s městem České Budějovice (objednatelem) revitalizovat areál bývalých kasáren. Mělo dojít k demolici kasáren a k výstavbě nových nemovitostí. Město se však rozhodlo v průběhu prací smlouvu s žalobcem ukončit a pokračovat s revitalizací prostřednictvím jiného subjektu. V té době již měl žalobce ukončenu demolici původních kasáren, nicméně výstavbu nových nemovitostí doposud nezahájil. Při ukončení spolupráce si strany sjednaly odstupné. V předmětném sporu tak bylo otázkou, zda sjednané odstupné podléhá dani z přidané hodnoty či nikoliv.

Žalobce tvrdil, že se jedná o finanční plnění, které má charakter náhrady škody a spočívá v marném vynaložení nákladů na developerský projekt, a proto plnění nepodléhá dani z přidané hodnoty. Dle jeho slov se jednalo o zmařenou investici s tím, že byl k ukončení spolupráce de facto donucen. Argumentoval rovněž absencí konkrétní smlouvy na provedené demoliční práce.

Daňový orgán v pozici žalovaného naopak argumentoval, že poskytnutá částka je zdanitelným plněním, neboť se jedná o úhradu za fakticky provedené demoliční práce (tedy část z projektu) a představují pro město majetkově využitelnou hodnotu. Přidanou hodnotu spatřuje v tom, že město již nebude muset zajišťovat demolici kasáren prostřednictvím dalšího subjektu.

Krajský soud a následně i Nejvyšší správní soud v dané kauze potvrdily názor daňového orgánu, že plnění je předmětem DPH. Dle slov Nejvyššího správního soudu není podstatné, jak je v dohodě důvod vyplacené částky označen, ale jaký má faktický charakter. Záměrem projektu bylo bezpochyby provést revitalizaci určitého objektu prostřednictvím nové výstavby a dle názoru soudu je takovýmto zhodnocením areálu i demoliční práce, které výstavbu umožňují.

Doporučujeme proto u odstupného/finančního vyrovnání vždy pečlivě zkoumat, zda se jedná výhradně o platbu bez poskytnutého protiplnění. V opačném případě bude nutné řešit problematiku DPH.

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 8 Afs 30/2013

Ing. Radka Šlancarová, daňová poradkyně

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat