Jaké jsou hlavní dopady novely zákona o DPH na nemovitosti?

Daňový balíček a s ním i novela zákona o DPH prošly až na konec legislativního procesu. Jaké budou hlavní dopady této novely na uplatňovaní DPH na nemovitosti?

Aktuální novela zákona o DPH v oblasti nemovitostí zejména rozšiřuje omezení pro uplatnění DPH u nájmu nemovitostí mezi dvěma plátci a mění pravidla pro úpravu odpočtu u oprav nemovitostí.

Za současného stavu se plátce může při pronajímání nemovitosti jinému plátci rozhodnout uplatnit DPH. Tato výjimka z obecného pravidla, že nájem nemovitostí je plněním osvobozeným od daně, se zúží. Zákonodárce se rozhodl neumožnit uplatnění DPH na nájem nemovitostí, které slouží k bydlení, nebo jsou obytným prostorem. Omezení se však může zprostředkovaně dotknout i nebytových prostor, a to z toho důvodu, že ve výčtu dotčených nemovitostí jsou uvedeny i „stavby, v niž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem.

Budou-li tedy pronajímány v uvedeném poměru společně bytové a nebytové prostory nacházející se ve stejné budově, nebude možné uplatnit DPH ani u nebytových prostor, i když budou pronajímány plátci k jeho podnikání.

Starosti přibudou plátcům, kteří provedli opravu nemovitosti, u níž hodnota všech přijatých zdanitelných plnění bez DPH přesahuje 200 000 Kč, a z opravy uplatnili odpočet DPH. Rozhodnou-li se následně ve lhůtě 10 let od provedení opravy přesahující uvedenou hodnotu předmětnou nemovitost prodat, vznikne plátcům povinnost zkoumat, zdali jsou dány důvody pro úpravu odpočtu uplatněného ve vztahu k opravě. Jedná se o poměrně zásadní změnu, jelikož doposud plátci neprováděli úpravu odpočtu ve vztahu k opravám nemovitostí vůbec, a to z toho důvodu, že opravy nejsou na rozdíl od technického zhodnocení z pohledu daňových zákonů dlouhodobým majetkem. Pro opravy zahájené před účinností novely a dokončené až za její účinnosti je plátcům ponechána možnost volby, zdali chtějí postupovat dle nové úpravy či nikoliv.

Dále se vlastního pravidla pro určení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dostane službám poskytovaným pronajímatelem společně s nájmem nemotitosti jako jsou například ostraha nebo úklid zajišťované prostřednictvím třetím osob. U takových služeb se zdanitelné plnění bude považovat za uskutečněné až dnem zjištění skutečné ceny a nikoliv již jejich poskytnutím.

Změna pravidel uplatňovaní DPH na nájem nemovititostí vstoupí v účinnost se začátkem roku 2021. Zbylé dvě uvedené změny již k 1. dubnu 2019.

 

Zdroj:
Sněmovní tisk 206 vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat