Jak rozeznat léčivý přípravek od pouhého doplňku stravy?

Často svým blízkým kupujeme k Vánocům přípravky, které slibují zázračné účinky na jejich zdraví. Jak ale rozpoznat skutečný léčivý přípravek od pouhého doplňku stravy, který obdarovanému i přes veškeré sliby mnohdy nepřinese více, než obyčejný bonbón?

Rozdíl mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem je diametrální. Doplněk stravy je pouhou potravinou, která obsahuje zvýšené množství vitaminů, minerálních látek, či jiných látek pro lidské tělo příznivých. Zatímco doplněk stravy nemusí mít žádné skutečné účinky (prochází sice schvalovacím procesem Ministerstva zdravotnictví ČR, tento proces se ale zaměřuje pouze na zdravotní nezávadnost – doplněk stravy nám tedy zdravotně neublíží, nikdo ale nezkoumá, zda nám také nějak pomůže), léčivý přípravek prochází náročným procesem registrace u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) či u Evropské agentury pro léčivé přípravky, jemuž předchází povinné klinické hodnocení. U léčivého přípravku je tedy zaručen skutečný účinek na zdraví, nikoli pouhá nezávadnost; léčivý přípravek navíc podléhá přísnému dohledu SÚKL, který zajišťuje jejich bezpečnost a co nejpříznivější poměr rizika a prospěšnosti léčivého přípravku po celou dobu jejich výskytu na trhu.

Základní povinností týkající se doplňku stravy je uvedení slov „doplněk stravy“ v jeho názvu. Není ale výjimkou, že se šikovným grafikům podaří tento nápis na obalu uvést tak, abychom si jej ve spěchu nevšimli. Označení doplňků stravy také nesmí obsahovat žádné údajné vlastnosti doplňku týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat, nesmí také obsahovat tvrzení, že vyvážená pestrá strava nemůže poskytnout dostatečné množství vitamínů nebo minerálních látek. Díky květnatosti českého jazyka jsou ale přesto výrobci doplňků stravy schopni naslibovat na obalech doplňků stravy nemožné.

Obal léčivého přípravku a jeho příbalová informace musí uvádět mimo jiné registrační číslo, což ale laikovi v jednoznačném určení léčivého přípravku příliš nepomůže. Každý registrovaný léčivý přípravek je nicméně možné vyhledat v databázi SÚKL na adrese http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php; pokud výrobek v databázi nenajdeme, o léčivý přípravek se nejedná. Pokud si tedy nejsme jisti, zda kupujeme skutečný léčivý přípravek či pouhý doplněk stravy, je dobré pokusit se vyhledat jeho název v uvedené databázi – pokud zde výrobek najdeme, můžeme si být jisti, že kupujeme skutečně léčivý přípravek. Zdroj: zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech; http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku ; vyhláška č. 352/2009 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat