Elektronická komunikace s FÚ

Czech Republic: Povinná elektronická komunikace s finančním úřadem pro daňové subjekty se zpřístupněnou datovou schránkou

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, či povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pak je povinen komunikovat se správcem daně (finančním úřadem) pouze elektronicky, a to v případě přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného nebo dodatečného daňové tvrzení, a to včetně jejich příloh. Za nedodržení povinné elektronické formy podání může uložit správce daně bez předchozí výzvy pokutu až do výše 2000 Kč. Přestože ze zákona není uložení pokuty obligatorní, dle vyjádření finanční správy bude uvedená pokuta udělována v maximální výši při každém chybném podání. Pro fyzické osoby, které mají obrat do 6 mil. Kč a nemají zákonem o DPH stanovenou povinnost činit jiná podání elektronicky (např. výpis z evidence pro daňové účely, souhrnné hlášení), je povinná elektronická komunikace s finančním úřadem odložena do 1. ledna 2016. Od tohoto data, bude elektronická komunikace povinná pro všechny právnické i fyzické osoby bez výjimky.

Plánovaná povinná elektronická komunikace s českou správou sociálního zabezpečení však byla zrušena. Nadále je tedy možné zasílat např. přehled zaměstnavatele o výši pojistného, neschopenky i přehledy OSVČ v papírové formě.

Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat