Nie každá cenová dohoda je dohodou obmedzujúcou hospodársku súťaž!

Slovensko: O vysokých pokutách a neohlásených inšpekciách Protimonopolného úradu SR (Úrad) počúvame čoraz častejšie.

O vysokých pokutách a neohlásených inšpekciách Protimonopolného úradu SR (Úrad) počúvame čoraz častejšie. Preto neistota mnohých podnikateľov pri uzatváraní dohôd v rámci svojich podnikateľských aktivít je na mieste. Mnohí z nich nevedia, aký obsah dohody je zákonný a aké konanie môže byť Úradom vyhodnotené ako kartelová dohoda obmedzujúca hospodársku súťaž.

Častým predmetom kartelových dohôd sú konečné ceny predaja, vznikajúce priamym i nepriamym určením cien. Kartelové cenové dohody sú dohody, ktorých obsahom je určenie minimálnej alebo pevnej ceny predaja. V rozpore so zákonom nie je každá cenová dohoda. Úrad nepovažuje za obmedzenie súťaže odporučenie predajnej ceny. Podnikateľ však nijako nesmie na takýchto cenách trvať, ani ich dodržiavanie vynucovať. Rovnako stanovenie maximálnych cien sa nepovažuje za protisúťažné. Ale pozor! Úrad môže takéto stanovenie maximálnej ceny vyhodnotiť ako kartelovú dohodu o pevnej cene predaja. Preto Úrad jedným dychom dodáva, že je vždy nevyhnutné vziať do úvahy okolnosti konkrétneho prípadu.

Ideálnym riešením, ako sa vyhnúť prípadnej pokute až do výšky 10% z obratu podnikateľa, je obrátiť sa na advokáta, ktorý vyhodnotí zákonnosť dohôd uzatváraných pri Vašich podnikateľských aktivitách. Ďalším spôsobom, ako predísť nepríjemnostiam, je požiadať Úrad o stanovisko, či Váš návrh dohody nie je dohodou obmedzujúcou hospodársku súťaž.

 

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.