Mažiau įpareigojimų darbdaviams

Lietuva: Darbo kodekso pataisos, mažinančios administracinę naštą.

Nuo 2014 m. liepos mėn. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, kurie mažina darbdavių administracines pareigas. Be to, jie suteikia daugiau galimybių dėl atskirų su darbo santykiais susijusių klausimų susitarti darbuotojui ir darbdaviui.

Darbdaviai nebeprivalo vesti darbo sutarčių registravimo žurnalo ir išduoti darbuotojams darbuotojo pažymėjimą. Taip pat panaikintas įpareigojimas darbo sutartis sudaryti pagal Vyriausybės patvirtintą pavyzdinę formą, o darbo laiką žymėti pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Šios pavyzdinės formos lieka kaip neprivaloma alternatyva.

Supaprastinta ir darbo grafikų skelbimo tvarka. Iki šiol jie turėjo būti viešai iškabinami įmonių informaciniuose stenduose. Dabar įmonės galės nustatyti ir kitokią viešo darbo grafikų paskelbimo tvarką. Ją taip pat bus galima numatyti ir kolektyvinėje sutartyje.

Prie šiandieninių technologinių sąlygų pritaikyta ir darbdavio pareiga informuoti darbuotoją apie darbo užmokestį ir dirbtą darbo laiką. Nuo šiol tokią informaciją darbdaviai darbuotojams galės pateikti ne tik raštu, bet ir elektroniniu būdu. Darbuotojai turi būti informuojami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, nebent pageidauja, kad tokia informacija jiems nebūtų teikiama. Darbuotojas gali bet kuriuo metu pateikti prašymą atnaujinti informacijos teikimą.

Šaltinis: TAR, 2014, Nr. 2014-07395.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai