Uus töötamise register

Eesti: Alates 1. juulist 2014 tuleb iga töötamine Maksu- ja Tolliametis registreerida

Alates 1. juulist 2014 jõustusid Maksukorralduse seaduse muudatused. Nende kohaselt tuleb Maksu- ja Tolliametis registreerida iga isik, kelle tegevust võib pidada töötamiseks laiemas tähenduses.

Uus kord lihtsustab tööandja suhtlust riiklike ametiasutustega: uut registrit kasutavad mitmed ametiasutused, kellele tööandjad varasemalt eraldi erinevaid töötamisega seotud andmeid edastasid. Nende asutuste hulka kuuluvad näiteks Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet ja Maksuamet. Lisaks sellele on ka töötajal endal võimalik kontrollida, kas ta on nõuetekohaselt registreeritud ning kas tema eest on kõik maksud deklareeritud ning tasutud. See kõik teeb riigi, tööandja ja töötaja omavahelise suhtlemise lihtsamaks ning läbipaistvamaks. Lisaks eelnevale oli töötajate registreerimise nõude kehtestamise üheks eesmärgiks vältida isikute „mustalt“ töötamist ja seda eriti ehitussektoris.

Töötamine tuleb registreerida enne inimese faktilist tööle asumist. Tööandjateks võivad selles kontekstis olla ka füüsilised isikud (erandid kehtivad teatud valitsusväliste organisatsioonide puhul). Registreerida tuleb ka juhatuse liikmed ja tegevjuhid, kui nad saavad oma kohustuste täitmise eest tasu ja nende maksukohustus tekib Eestis. Isik tuleb töötajate registris registreerida ka siis, kui ta töötab vaid paar tundi (peab loengu või viib läbi koolituse). Registreerida tuleb ka vabatahtlike ja praktikantide tasuta töötamine.

Töötamise registreerimine toimub Eesti isikukoodi põhiselt. Kui isik viibib Eestis lühiajaliselt, on võimalik töötamine kuni viieks päevaks registreerida ka nime ja sünniajaga.

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid