Muudatused Eesti äriseadustikus

Eesti: Piiratud vastutusega äriühingu juhtimine muutub paindlikumaks. 

Esimesest juulist 2015 jõustuvad Eesti äriseadustikus muudatused, mis muudavad osaühingute juhtimise paindlikumaks. Paljud võimalused, mis seni olid kättesaadavad vaid aktsiaseltsile, laienevad nüüd ka osaühingule. Eelkõige iduettevõtete puhul muudab uus regulatsioon investeerimise lihtsamaks ja turvalisemaks.

Praeguse regulatsiooni kohaselt saavad ainult osanikud osakapitali suurendada, aga jõustuvad muudatused võimaldavad osakapitali suurendamise õiguse delegeerida ka juhatusele ja nõukogule. Selline muudatus võimaldab juhtkonnal kiiremini ja tõhusamalt reageerida osakapitali suurendamise vajadusele. Enam ei pea osakapitali suurendamise otsuses osanikke nimeliselt kindlaks määrama, vaid seadusemuudatuse kohaselt piisab kindlate isikute asemel isikuteringi määratlemisest, kes võib kapitali suurendamisest osa võtta ning selle käigus omandada täiendava osaluse. Uus regulatsioon võimaldab vahetusvõlakirjade väljalaskmist ja optsioonide andmist, mis oli seni lubatud ainult aktsiaseltsile.

Seni puudus võimalus osaühingus osanikele mitmeid eriõigusi anda (nt eriõigusi teatud otsuste vastuvõtmisel, vetoõigusi, eelisõigusi dividendi saamisel), aga ka võimalus eri liiki (sh erineva hääleõiguse või muude eriõigustega) osade väljalaskmiseks. Alates 1. juulist 2015 jõustuvate muudatustega uuendatakse regulatsiooni vastavalt ja seeläbi saavad osanikud vabaduse suuremal määral äriühingu tegelikele vajadustele vastu tulla. Osanikud saavad luua eriõigustega osasid ja investoritele on võimalik eriõiguseid anda (nt eelisõigused likvideerimishüvitise saamisel või eriõigused otsuste vastuvõtmisel). Sellega on osanikel, kes vajavad kapitali investoritelt, laialdasemad võimalused vastastikuste õiguste ja kohustuste reguleerimiseks seaduse ja põhikirja tasandil ning selliseid õigusi ei ole enam vaja reguleerida keeruliste osanikelepingutega, mille jõustamine näis välisinvestoritele tihti ebakindel.

Uuenduste hulka kuulub ka muudatus, mille kohaselt osanike ja nõukogu koosaoleku läbiviimine ei eelda enam isiklikku kokkusaamist, vaid koosolekuid on võimalik läbi viia Skype’is või mõnda teist liiki kommunikatsioonivahendit kasutades.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/104032015004

 

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid