Profils
Of Counsel
DARBA TIESĪBAS, Darbinieku nodarbināšana ārvalstīs, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Datu aizsardzība, Darba koplīgumi, Termination of employment, mass redundancies, Darba strīdi, Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos
Čehu, Vācu

Diverse articles and lectures on labour law and commercial law

Čehija

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Economics in Prague,
Faculty of International Relations (Ing.)

The Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (Komora daňových poradců ČR)
Czech Bar Association (Česká advokátní komora)

Articles
Mandatory employee testing in Czechia raises questions
Mandatory employee testing in Czechia raises questions
With us by your side, no need to be afraid of the GDPR
With us by your side, no need to be afraid of the GDPR
A new view on the concurrence of positions?
A new view on the concurrence of positions?
Tax treatment of liquidating distribution in the form of non-financial assets
Tax treatment of liquidating distribution in the form of non-financial assets