Profile
Partner
Czeski, Niemiecki
PRAWO PRACY, Transgraniczna działalność gospodarcza i delegowanie pracowników, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrona danych, Układy zbiorowe pracy, Termination of employment, mass redundancies, Spory pracownicze, Zmiana pracodawcy w ramach połączenia spółek

Diverse articles and lectures on labour law and commercial law

Czechy

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Economics in Prague,
Faculty of International Relations (Ing.)

The Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (Komora daňových poradců ČR)
Czech Bar Association (Česká advokátní komora)

Artykuły
Mandatory employee testing in Czechia raises questions
Mandatory employee testing in Czechia raises questions
With us by your side, no need to be afraid of the GDPR
With us by your side, no need to be afraid of the GDPR
A new view on the concurrence of positions?
A new view on the concurrence of positions?
Tax treatment of liquidating distribution in the form of non-financial assets
Tax treatment of liquidating distribution in the form of non-financial assets