Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė dėl netiesioginės diskriminacijos darbe

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė dėl netiesioginės diskriminacijos profesinei sąjungai priklausančių darbuotojų atžvilgiu.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2021-08-26 priėmė nutartį, kurioje sprendė dėl netiesioginės diskriminacijos profesinei sąjungai priklausančių darbuotojų atžvilgiu.

Teismas nagrinėjo faktinę situaciją, kuomet darbdavys direktoriaus įsakymu darbuotojams nustatė prailgintą 30 darbo dienų kasmetinių atostogų laikotarpį. Tačiau pagal darbdavio ir profesinės sąjungos sudarytą kolektyvinę sutartį, tiems patiems darbuotojams, esantiems profesinės sąjungos nariais, buvo nustatyta 27 darbo dienų pailgintų kasmetinių atostogų trukmė. Ši kasmetinių atostogų trukmė, atsižvelgiant į kolektyvinės sutarties sąlygas, galėjo būti prailginama atsižvelgiant į darbuotojų nepertraukiamąjį 15 metų darbo stažą darbovietėje.

Darbdaviui ir profesinei sąjungai pasirašius Kolektyvinę sutartį, darbdavys profesinės sąjungos nariams atsisakė taikyti direktoriaus įsakymą. Taigi, profesinės sąjungos nariai, neišdirbę įstaigoje 15 metų, įgijo teisę tik į 27-29 darbo dienų trukmės pailgintas kasmetines atostogas, o kiti darbuotojai, nesantys profesinės sąjungos nariais, galėjo pasinaudoti 30 darbo dienų trukmės kasmetinėmis atostogomis, nepriklausomai nuo jų darbo stažo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog ginčo atveju susiklostė situacija, atitinkanti netiesioginės diskriminacijos kriterijus – darbdavio taikyta taisyklė dėl atostogų dienų skaičiaus yra nominaliai neutrali, tačiau ji turi neigiamos įtakos dalies darbuotojų teisėms (darbuotojams, turintiems iki 15 metų darbo stažą), ir šis neigiamas poveikis siejamas su naryste profesinėje sąjungoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad tokiomis sąlygomis darbdavys papildomomis atostogų dienomis skatina profesinei sąjungai nepriklausančius darbuotojus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje pasisakė ir dėl kolektyvinės sutarties bei lokalinio teisės akto (direktoriaus įsakymo) santykio – tokiais atvejais turi būti vadovaujamasi in favorem principu, t. y., turi būti taikomos tokios sąlygos, kurios didina darbuotojų darbo teisių garantijas. Priešingas aiškinimas reikštų, kad darbdavys įgytų didelį pranašumą prieš darbuotojus (profesinės sąjungos narius), nes leidžiamais lokaliniais teisės aktais galėtų daryti darbuotojų narystę profesinėje sąjungoje nenaudinga, o pačią profesinę sąjungą – neveiksminga.

Šaltinis: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E3K-3-227-684/2021

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai