Sutelktinis finansavimas Lietuvoje po Reglamento 2020/1503 įsigaliojimo

2021 m. lapkričio 10 d. įsigalioja ES reglamentas 2020/1503, kuris iš esmės keičia sutelktinio finansavimo sektorių, užtikrindamas bendrosios rinkos principų taikymą.

Sutelktinis finansavimas ir sutelktinio finansavimo platformos yra viena iš besiplėtojančių finansų sektoriaus sričių, kurią ES reguliavimo pastangos palietė ribotai. Tačiau tai gali pasikeisti po 2021 m. lapkričio 10 d., kai įsigalios 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 (toliau – Reglamentas).

Iki šiol Lietuvoje yra 15 sutelktinio finansavimo platformų operatorių, kurie yra autorizuoti (įtraukti į registrą). Tai rodo ne tik vietinių sutelktinio finansavimo platformų operatorių skaičių, bet ir bendrą vietos rinkos dalyvių skaičių. Taip yra dėl teisinio reikalavimo sutelktinio finansavimo platformų operatoriams turėti buveinę Lietuvoje. Įgyvendinus Reglamentą, šis reikalavimas keisis: valstybės narės nereikalaus, kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, teikiantys tarpvalstybinio sutelktinio finansavimo paslaugas, fiziškai būtų įsisteigę kitos valstybės narės teritorijoje nei ta, kurioje šie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai yra autorizuoti.

Tokie reguliavimo aplinkos pokyčiai atvers Lietuvos rinką didesnei sutelktinio finansavimo paslaugų įvairovei ir spektrui, taip pat sudarys galimybes jau autorizuotiems veiklos vykdytojams plėsti savo veiklą kitose rinkose tarpvalstybiniu pagrindu.

Reglamentas nenumato automatinio nacionalinių leidimų pripažinimo, tačiau numato tarpinį laikotarpį, kurio metu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai gali toliau teikti sutelktinio finansavimo paslaugas pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Be to, reglamentu valstybėms narėms leidžiama taikyti supaprastintas leidimų išdavimo procedūras subjektams, kurie reglamento įsigaliojimo metu pagal nacionalinę teisę turi leidimą teikti sutelktinio finansavimo paslaugas. Tokių procedūrų metu kompetentinga institucija (Lietuvos bankas) užtikrina, kad prieš išduodant leidimą pagal tokias supaprastintas procedūras būtų laikomasi Reglamente nustatytų reikalavimų. Tikėtina, kad Lietuvoje įsikūrę sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai nesusidurs su esminiais iššūkiais šiame „pakartotinio autorizavimo” procese, nes dabartiniai nacionaliniai reikalavimai yra suderinami, o kai kuriais atvejais net griežtesni, palyginti su Reglamentu (pavyzdžiui, prudenciniai reikalavimai nacionalinėje teisėje prasideda nuo 40 000 EUR, o Reglamente nustatyta 25 000 EUR riba).

Laikas iki 2021 m. lapkričio 10 d. yra puiki galimybė dabartiniams autorizuotiems subjektams pasirengti įžengti į tarptautinę rinką, o naujiems dalyviams – gauti nacionalinę autorizaciją dabar ir pasinaudoti supaprastintu perėjimu prie ES autorizavimo.

Šaltinis:
2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai